Giỏ hàng

ỨNG DỤNG CỦA TẤM PANEL ALC

1. Ứng dụng làm tấm tường lớn

2. Ứng dụng làm tường mỏng và tấm lát mặt trước 

3. Ứng dụng làm mái và sàn


4. Ứng dụng làm rầm đỡ cửa sổ hoặc cửa ra vào

 

 

Danh mục tin tức

Liên hệ với chúng tôi
098 6382228