Giỏ hàng

Công ty Cổ Phần Bê Tông Khí Viglacera tổ chức Đại Hội đại biểu công đoàn lần thứ IV & Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023

 

Ngày 21/3/2023, tại hội trường nhà máy Viglacera, KCN Yên Phong, Xã Long Châu, Công ty CP Bê tông khí Viglacera tổ chức 2 đại hội : Đại Hội đại biểu công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028 & Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.

 Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028  của Công ty được diễn ra từ 8h30-12h. Về dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Tổng công ty Viglacera – CTCP:

Đ/c Nguyễn Quý Tuấn, UV Ban thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera

Đ/c Nguyễn Quốc Huy – Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT Công đoàn Tổng công ty Viglacera

Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hà – UV Ban Thường vụ, Trưởng ban Tài chính CĐ TCT

Để đóng góp ý kiến vào các báo cáo trên Hội nghị lắng nghe các tham luận góp ý của các đại biểu về dự hôi nghị cũng như những vấn đến liên quan đến việc chăm lo đời sống cho người lao động đồng thời tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Ông Nguyễn Quý Tuấn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Viglacera và Ông Nguyễn Hồng Phong – Giám đốc Công ty CP Bê Tông Khí Viglacera đề nghị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD 2023 đồng thời vẫn đảm bảo các chế độ quyền lợi cho người lao động. Thực hiện cam kết phối hợp giữa Chủ tịch công đoàn với Giám đốc Công ty thực hiện đúng thỏa ước lao động tập thể đã ký kết.

 


Cán bộ công nhân viên thực hiện nghiêm túc quy chế của đại hội, bầu cử nghiêm túc để bầu 05 đại biểu BCH Công ty nhiệm kỳ 2023-2028


Đại hội đại biểu công đoàn công ty cp bê tông khí diễn ra thành công tốt đẹp

   Đoàn đại biểu tiếp tục triển khai đại hội cô đông.

   Tới dự đại hội có Ông Lê Tiến Dũng – Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera, Ông Nguyễn Hồng Phong- Giám đốc Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera, Ông Mai Xuân Đức - UV thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ông Nguyễn Chí Hòa – Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hoài Sơn - Thành viên Hội đồng quản trị.

   Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Hồng Phong - Giám đốc Công ty CP Bê tông khí Viglacera trình bày kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và các giải pháp chỉ đạo thực hiện KHKD năm 2023. 

   Đại hội đã biểu quyết thông qua phương hướng hoạt động và chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2023


Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh 2023

   Sau hơn 3 tiếng làm việc nghiêm túc, Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Bê tông khí Viglacera đã thành công tốt đẹp, đề ra các chỉ tiêu, giải pháp thực hiện một cách cụ thể, rõ ràng là cơ sở để Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện.

   Sau đây là một số hình ảnh khác:

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi
1900 561592